AЯКС ГРУП

За свиневъдството на Аякс

Над 30 години опит в индустриалното свиневъдство

3 собствени свинекомплекса в България

Аякс Груп разполага с 3 индустириални свинекомплекса в стараната с общ обем от 13 000 свине майки. Два от тях са в Южна България, а един в Северна България.

Общ обем от 13000 свине майки, което ни поставя на челна позиция в производството на угоени свине.

Групата разполага с общ капацитет от 13 000 свине майки разпределен в трите ни свинекомплкеса: свинекомплекс Козлодуйци: 7400 свине майки; свинекомплекс Пъстрен: 3800 свине майки; свинекомплекс Боздуганово: 1800 свине майки. Всяка една от свинефермите разполага с вътрешен селекционен център и репродуктивна лаборатория. 

Всяка една от фермите е с пълен производствен цикъл. Генетичният материал с който работим е от породата датски хибрид, който е изключително подходящ за българския етно вкус с ниско съдържание на мазнини и отлични вкусови качества.