AЯКС ГРУП

Група Аякс - производител с 2 фуражни завода

„Тракийски фураж“ ЕООД е част от групата на АЯКС, която е собственик на два фуражни завода, с общ капацитет 50 т./ час и силозно стопанство за съхранение на 35 000 тона зърно.

Първият завод се намира на територията на синекомплекс Пъстрен. Снабден с модерна лаборатория за входящ и изходящ контрол на суровини и фуражи, което дава възможност за проследяване на всички параметри на готовия фураж. Капацитетът на завода е 25т./ч. Снабден е със силозно стопанство за 13500 т. зърно. Вторият завод е на територията на свинекомплекс Козлодуйци. Оборудван с лаборатория за качествен контрол, линия за биоконцентрат и високотехнологична производствена линия за екструдиране на зърна. Капацитетът на завода е 30т./ч. Силозно стопанство с обем 21500 т.