Свиневъдство

За свиневъдството на Аякс

Над 20 години опит в индустриалното свиневъдство

Групата разполага с общ капацитет от 13 000 свине майки разпределен в трите ни свинекомплкеса: свинекомплекс Козлодуйци: 7400 свине майки; свинекомплекс Пъстрен: 3800 свине майки; свинекомплекс Боздуганово 1800 свине майки. Всяка една от свинефермите разполага с вътрешен селекционен център и репродуктивна лаборатория. Всяка една от фермите е с пълен производствен цикъл. Генетичният материал с който работим е от породата датски хибрид, който е изключително подходящ за българския етно вкус с ниско съдържание на мазнини и отлични вкусови качества.

3 собствени свинекомплекса в България

Общ обем 13000 свине майки, което ни поставя на челна позиция в производството на угоени свине.