Фуражопроизводство

Група Аякс - производител с 2 фуражни завода

ТРАКИЙСКИ ФУРАЖ“ ЕООД Е ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА АЯКС, КОЯТО Е СОБСТВЕНИК НА ДВА ФУРАЖНИ ЗАВОДА, С ОБЩ КАПАЦИТЕТ 50 Т./ ЧАС И СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 35 000 ТОНА ЗЪРНО. Първият завод се намира на територията на синекомплекс Пъстрен. Снабден с модерна лаборатория за входящ и изходящ контрол на суровини и фуражи, което дава възможност за проследяване на всички параметри на готовия фураж. Капацитетът на завода е 25т./ч. Снабден е със силозно стопанство за 13500 т. зърно. Вторият завод е на територията на свинекомплекс Козлодуйци. Оборудван с лаборатория за качествен контрол, линия за биоконцентрат и високотехнологична производствена линия за екструдиране на зърна. Капацитетът на завода е 30т./ч. Силозно стопанство с обем 21500 т.