18
Apr

2007 година

Регистрация на фирма „Аякс 1“ ЕООД и придобиване собствеността на свинекомплекс село Пъстрен.