18
ян.

1997 година

Първи свинекомплекс в телеугоителното на град Стара Загора.