18
ян.

1995 година

Собственикът Ангел Тенев основава първата фирма „Аякс 95“ ООД.