Инвестиции

Инвестиционни предложения на фирма “Аякс – 1” ООД за площадка  Свинекомплекс – с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора:

  1. Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове
  2. Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци
  3. Поставяне на 2 бр. стационарни резервоара за съхранение на дизел
  4. Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води